ODMENA ZA TIP


Viete o niekom, kto chce predať alebo prenajať svoj dom, byt, pozemok, prípadne inú nehnuteľnosť?

Ponúkame Vám jednoduchý, nenáročný a určite finančne zaujímavý spôsob spolupráce. Pokiaľ nás s takým predávajúcim/prenajímateľom zoznámite a dohodneme sa na sprostredkovaní predaja/prenájmu danej nehnuteľnosti našou realitnou kanceláriou, vyplatíme Vám po úspešnom predaji odmenu vo výške od 50 do 500 Euro podľa výšky kúpnej ceny predávanej nehnuteľnosti.

Samozrejme s Vami uzavrieme zmluvu o spolupráci, ktorou sa Vám zaviažeme k výplate dohodnutej odmeny.

Tešíme sa na spoluprácu..